ระบบ LAN หมายถึงอะไร

ระบบ LAN หมายถึงอะไร

LAN ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ มีชื่อเต็มว่า “Local Area Network” โดยความหมายของเจ้าระบบ Lan ก็คือ ระบบเครือข่าย หรือ ระบบ Network โดยจะใช้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมฯ ที่มีมากกว่า 1 เครื่องเข้าด้วยกันในพื้นที่จำกัด ยกตัวอย่าง ภายห้องเรียน หรือห้องออฟฟิศสำนักงานเดียวกัน ที่เป็นพื้นที่เดียวกันเพื่อให้สามารถสายแลนเชื่อมต่อถึงกันได้โดยตรง ซึ่งปกติแล้วจะใช้เป็นสายเคเบิ้ล หรือ ที่เราเรียกกันว่า “สายแลน” ใช้เป็นสื่อตัวกลางนำสัญญานการเชื่อมต่อ ซึ่งปกติแล้วสายที่ใช้งานกันก็มักจะจ้างคนที่เขารับเดินสายแลนมาติดตั้งให้ หรือถ้ามีความรู้ก็”เดินสายเอง“ก็ได้ และการเชื่อมต่อผ่านสายแลนนี้ปกติจะมีอัตราความเร็วการส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย “LAN” อยู่ที่ 10/100/1000 Mb แต่ทั้งนี้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับ สื่อกลางที่นำมาเชื่อมต่อด้วย และข้อมูลทางด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการ “network”

การเชื่อมโยง Network แบบ Lan นี้มีกี่แบบละ

การเชื่อมต่อแบบ Lan นี้ก็จะแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกัน

รับเดินสายแลน

แบบที่ 1. คือระบบ Bus โดยจะมีรูปการส่งข้อมูลโดยใช้ความเร็ว 10 – 100 Mb เป็นการเชื่อมต่อภายใต้ของสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวกัน ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณรับส่งข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมฯ และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ

เดินสายแลน

แบบที่ 2. คือระบบ Star โดยจะเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ จะต้องทำการเดินสายแลนก่อน เพื่อเชื่อมต่อสายเข้ากับตัวอุปกรณ์สื่อกลางที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดย Hub จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมฯต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อ โดยข้อดีของการเชื่อมต่อในรูปแบบ Star คือ หากว่าสายสัญญาณหรือสายแลนเส้นใดเส้นหนึ่งที่เชื่อมต่อนั้นเกิดขาดหรือหลุดจากคอมฯ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คอมฯเครื่องอื่น ๆ ที่ยังเชื่อมต่ออยู่จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ แต่หาก Hub ซึ่งคือตัวกลางเกิดเสีย จะทำให้เครื่องคอมฯทั้งหมดไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้

แบบที่ 3. คือระบบ Ring โดยจะเป็นระบบของการส่งข้อมูลให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งระบบนี้จะใช้เครื่อง Server หรือ Switch เพื่อเป็นตัวปล่อย Token เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมฯ ใดที่อยู่ในระบบนั้น ต้องการส่งข้อมูลหรือไม่ และในระหว่างที่ทำการส่งข้อมูลอยู่นั้น หากว่ามีเครื่องคอมฯ เครื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบต้องการส่งข้อมูลเหมือนกัน จะต้องรอให้เครื่องแรกนั้นส่งข้อมูลให้เสร็จก่อน เครื่องอื่น ๆ ถัดไปจึงจะสามารถส่งข้อมูลต่อในลำดับถัดไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *