Tag: Lan

ระบบ LAN หมายถึงอะไร

ระบบ LAN หมายถึงอะไร LAN ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ มีชื่อเต็มว่า “Local Area Network” โดยความหมายของเจ้าระบบ Lan ก็คือ ระบบเครือข่าย หรือ ระบบ Network โดยจะใช้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมฯ ที่มีมากกว่า 1 เครื่องเข้าด้วยกันในพื้นที่จำกัด ยกตัวอย่าง ภายห้องเรียน หรือห้องออฟฟิศสำนักงานเดียวกัน ที่เป็นพื้นที่เดียวกันเพื่อให้สามารถสายแลนเชื่อมต่อถึงกันได้โดยตรง ซึ่งปกติแล้วจะใช้เป็นสายเคเบิ้ล หรือ ที่เราเรียกกันว่า “สายแลน” ใช้เป็นสื่อตัวกลางนำสัญญานการเชื่อมต่อ ซึ่งปกติแล้วสายที่ใช้งานกันก็มักจะจ้างคนที่เขารับเดินสายแลนมาติดตั้งให้ หรือถ้ามีความรู้ก็”เดินสายเอง“ก็ได้ และการเชื่อมต่อผ่านสายแลนนี้ปกติจะมีอัตราความเร็วการส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย “LAN” อยู่ที่ 10/100/1000 Mb แต่ทั้งนี้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับ สื่อกลางที่นำมาเชื่อมต่อด้วย และข้อมูลทางด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการ “network” การเชื่อมโยง Network แบบ Lan นี้มีกี่แบบละ การเชื่อมต่อแบบ Lan นี้ก็จะแบ่งออกเป็น

Read More