Tag: เกษตร

จากมนุษย์เงินเดือนสู่เกษตรกร

จากมนุษย์เงินเดือนสู่เกษตรกร หลายๆคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศ หรือทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่นอยู่ก็คงจะเบื่องานเบื่อกับอะไรเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้มที่อยู่อาศัย เพราะเนื่องจากเรานั้นเป็นลูกจ้างตามบริษัท และบริษัทส่วนมากก็จะตั้งอยู่ในเมืองซึ่งก็จะมาพร้อมกับความวุ่นวาย ความแออัด เราเจอแบบนี้ทุกวันๆก็มีเบื่อกันบ้างแหละ บางคนก็ไม่กล้าที่คิดจะเปลี่ยนเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเอง แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะเปลี่ยนจากพนักงานเงินเดือน หรือมนุษย์เงินเดือนมาเป็น เกษตรกร แบบเต็มตัวตามความคิดความฝันที่จะไม่ต้องเป็นลูกน้องใครอีกต่อไป และยังเลือกดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่9 ของเราได้ชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตรงไหนดี แรกเริ่มก่อนที่เรานั้นจะผันตัว จากมนุษย์เงินเดือนเป็นเกษตรกร เราก็ต้องความพร้อมหลายๆอย่างก่อน เช่น ที่ดิน คุณมีที่ดินหรือยัง ถ้ามีแล้วที่ของคุณสภาพดินเป็นแบบไหน ปลูกพืชแบบไหนถึงจะเหมาะ ถึงจะเจริญเติบโตงอกงามได้ดี ปลูกแล้วจะให้ผลผลิตได้ช่วงไหนบ้าง สภาพแวดล้อมสภาพอากาศของที่ดินของคุณเป็นอย่างไร ฝนตกบ่อยไหม แดดร้อนหรือเปล่า แล้วพืชที่คุณปลูกต้องปลูกยังไง ต้องการน้ำมากน้ำน้อย

Read More