Tag: สิ่งที่ควรรู้

สิ่งที่ควรรู้ที่เว็บรับซื้อรถมือสองนำมาฝาก

สิ่งที่ควรรู้ที่เว็บรับซื้อรถมือสองนำมาฝาก นั้นก็คือ การต่อใบขับขี่รถยนต์ หลายคนคงมีใบขับขี่กันหมดแล้วและคงหมดอายุแล้วก็มี บางคนก็กำลังจะต่ออายุใบขับขี่ เพราะใบขับขี่มีความสำคัญกับคนที่ขับรถเป็นอย่างมาก เพราะใบขับขี่ก็มีวันหมดอายุ และถ้าคุณขับรถโดยที่ไม่พกใบขับขี่คุณอาจจะเจอข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ได้ ใบขับขี่มีความสำคัญอย่างไรเราก็คงจะรู้กันแล้ว แต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการทำใบขับขี่ ไปดูว่าขั้นตอนของการทำใบขับขี่มีอะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไปด้วย เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ถ้าใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน ใบขับขี่เป็นบัตรที่ทางราชการออกให้และบนบัตรจะต้องมีรูปถ่ายเจ้าของบัตร ในบัตรจะบอกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประเภทของรถ วันที่อนุญาต ไปจนถึงวันหมดอายุ จะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณ ไปไหนก็ต้องพกใบขัยขี่ติดตัวเพราะมันก็สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้เช่นกัน แล้วจะต้องใช้ใบขับขี่ตอนไหน เพราะใบมีแบบอายุหนึ่งปี อายุสองมี อายุสามปี และอายุห้าปี ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ ต้องมีโทษจำคุกหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าขับรถในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุก็จะโดนปรับไม่เกินสองพันบาท เริ่มเห็นความสำคัญของใบขับขี่กันแล้วใช่ไหม เพราะมันไมใช่เรื่องเล่นๆ เลยที่จะละเลยเรื่องนี้ ฉะนั้นการที่คุณจะขับรถก็ต้องไปไหนมาไหนจะต้องพกใบขับขี่ไปด้วยตลอด ถ้ารู้ว่าใบขับขี่หมดอายุก็ควรจะรีบไปต่ออายุ เพื่อจะทำให้การเดินทางไม่สะดุดหรือไม่มีปัญหาตามมา สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อใบขับขี่หมดอายุและทำการต่อใบขับขี่ก็ คือ ใบอนุญาตขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ต้องถ่ายสำเนาไปด้วย ต้องมีใบรับรองแพทย์และต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน ถ้าเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลก็ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อติดไปด้วย