Tag: รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

ภาพรวมตลาดน้ำดื่มที่ควรรู้

ภาพรวมตลาดน้ำดื่มที่ควรรู้ ทุกวันนี้ความต้องการเครื่องดื่ม เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดถือว่าได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน น้ำดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่ง นอกจากนี้ แนวโน้มขยายตัวของน้ำดื่มเกิดจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากสมัยก่อนแหล่งน้ำต่างๆ ตามธรรมชาติสามารถนำมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ กระทั่งเกิดมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ และมลพิษทางอากาศ ส่งผลให้แหล่งน้ำมีสารปนเปื้อน หากดื่มน้ำเหล่านี้ไปสุขภาพร่างกายก็จะได้รับแต่ผลเสีย น้ำดื่มยอดนิยมของผู้บริโภค คือ น้ำดื่มบรรจุขวด ทำให้เป็นสินค้าหลักของผู้บริโภคไปอย่างถาวร ซึ่งก่อนที่เราจะลงลึกถึงรายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด แผนผังการผลิตน้ำดื่ม มาดูจุดเด่นน้ำดื่มบรรจุขวดกันดังนี้ .1. ผู้บริโภคไม่สามารถขาดการดื่มน้ำได้ – เพราะร่างกายมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำถึงร้อยละ 70 อีกทั้ง อวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็ล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่สำคัญน้ำดื่มมีหน้าที่หลายอย่างต่อร่างกาย เช่น ช่วยย่อยอาหาร ละลายสารอาหารและออกซิเจน เพื่อขนส่งไปยังเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ ทำให้เลือดไหลเวียน ละลายสารพิษต่างๆ เป็นต้น 2. ผู้บริโภคไม่ยึดต่อต่อแบรนด์ – น้ำดื่มที่ไม่มีกลิ่น

Read More