Tag: ที่เที่ยวกาญจนบุรี

ค้นพบประวัติศาสตร์ไทยภายใน ที่เที่ยวกาญจนบุรี 1 วัน ที่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

เมื่อประเทศไทยได้มีการค้นพบ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุททยานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็น ที่เที่ยวกาญจนบุรี 1 วัน มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง กว้างประมาณ 800 เมตร นั่นก็หมายถึงส่วนกว้างของเมือง ที่ยาวประมาณ 850 เมตรด้วยกัน และมีกำแพงสูง 7 เมตร มีประตูทางเข้าออก 4 ด้านด้วยกัน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบอยู่ด้วย ซึ่งภายในเมืองจะมีสระน้ำอยู่ 6 สระด้วยกัน ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจับันนี้จะมีแยกเป็นจังหวัดสระแก้ว และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจา กปราสาทขอมที่ได้ค้นพบ ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากันอย่างสิ้นเชิง จะตรงข้ามกับเหล่าบรรดาปราสาทของที่ได้พบบนเส้นทางคมนาคมจากละโว้ ถึงทางเพชรบุรี และปราสาทเมืองสิงห์ แต่ละแห่งนั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และมีความคล้ายคลึงกัน ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีแห่งนี้ กลายเป็นอุทยานที่ใคร ๆ ก็อยากจะเดินทางมาพักผ่อน และเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมกันเลย โดยโบราณสถานแห่งนี้จะมีอยู่ 4 หมายเลขด้วยกัน ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต่างก็ต้องเดินทางมาท่องเที่ยวกันด้วย หากคุณได้เดินทางมาเที่ยวที่แห่งนี้ ก็ต้องชื่นชอบและมีความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ที่เที่ยวกาญจนบุรี 1 วัน

Read More