Tag: ถั่งเฉ้า

ถั่งเช่า

ถั่งเช่าคืออะไร ต้นกำเนิดมาจากไหนกันนะ

ถั่งเช่าคืออะไร ต้นกำเนิดมาจากไหนกันนะ   ถั่งเช่า หรือถั่งเฉ้า ถูกเล่าลือว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนว่าสรรพคุณนี้มีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด คำว่าถั่งเช่า หรือที่มีชื่อเรียกเดิมว่า ตังถั่งแห่เช่า หรือตังถั่งเช่าซึ่งถ้าแปลในความหมายภาษาไทยจะหมายถึง ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า หรืออีกชื่อที่เรียกว่า หญ้าหนอน นั่นเองค่ะ โดยคุณสมบัติหลัก ๆ ที่มีการเล่าลือ คือ เป็นยาไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย โดยส่วนประกอบของยาชนิดนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   ตัวหนอนของผีเสื้อ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Hepialus armoricanus Oberthiir เห็ดที่อยู่บนตัวหนอน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Cordyceps sinensis (Berk.) Saec.   และที่มาที่ทำให้เกิดถั่งเช่านั่นก็คือการที่ในทุก ๆ ฤดูหนาวตัวหนอนจะจำศีลอยู่ใต้ภูเขาหิมะ และเมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายเซลล์สืบพันธุ์ หรือสปอร์ของเห็นจะถูกพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลายด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นเมื่อน้ำแข็งได้หายไปเหล่าสปอร์ก็จะตกอยู่ตามพื้นดิน และในที่สุดตัวหนอนก็จะมากินสปอร์ ในฤดูร้อนสปอร์ก็เริ่มมีการเจริญเติบโตเป็นเส้ยใยผ่านการดูดสารอาหาร และแร่ธาตุจากตัวหนอน ทำให้เส้นใยมีการเจริญเติบโตภายในตัวหนอน และงอกออกจากปากของมันในที่สุดเนื่องจากเห็ดเหล่านี้ต้องการแสงอาทิตย์จึงทำให้เจริญออกมาปะทะกับแสงแดดภายนอก

Read More