Category: เสาเข็มเจาะ

เลือกเสาเข็มเจาะ

เลือกเสาเข็มเจาะ   เมื่อเราเลือกเจาะเสาเข็มให้ปลาย เสาเข็มเจาะ อยู่ในชั้นที่ดินเหนียวเหนือชั้นทราย นั่นคือเมื่อทราบระดับชั้นทรายว่าอยู่ที่ความลึกเท่าใดแล้ว ควรให้ปลายเสาเข็มอยู่ตื้นกว่า ไม่ควรขุดเจาะดินจนกระทบชั้นทรายเพราะน้ำจะไหลเข้ารูเจาะ และทำให้ปลายเสาเข็มสูญเสียความแน่นตัวและยังทำให้เกิดปัญหาขณะถอนปลอกเหล็ก (Temporary casing)ขึ้นเพราะMortarของคอนกรีตจะแยกตัวออกและติดข้างปลอกเหล็ก ทำให้ขณะถอนปลอกเหล็กขึ้นนั้นเหล็กเสริมเสาเข็มจะติดลอยขึ้นมาด้วยเป็นปัญหาที่พบบ่อยในภาคสนาม การแก้ไขโดยการถอยความลึกปลายเสาเข็มไม่ให้ถึงชั้นทรายนั้นเป็นการทำให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นดินเหนียว ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าในรูเจาะและจัดเป็นเสาเข็มเจาะระบบแห้งอย่างแท้จริง   โดยทั่วไปจะให้ปลายเสาเข็มอยู่เหนือชั้นทราย โดยทั่วไปจะให้ปลายเสาเข็มอยู่เหนือชั้นทรายประมาณ 1.5 – 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม ข้อสังเกตที่ควรรู้คือ เสาเข็มประเภทนี้จัดเป็นเสาเข็มชนิดรับแรงเสียดทาน (Friction pile)ดังนั้นต้องคำนึงถึงตำแหน่งศูนย์กลางของน้ำหนักที่กดลงฐานรากทั้งอาคาร หรือที่ชัดเจนคือน้ำหนักบรรทุกต่อเสาเข็ม (Load/pile) ควรใกล้เคียงกัน มิฉะนั้นอาคารจะเกิดการเอียงไปในทิศทางที่มีการรับน้ำหนักบรรทุกกดลงมาก เมื่อเลือกใช้วิธีการถอยความลึกขึ้นมาเหนือชั้นทราย ส่วนมากจะพบปัญหาเรื่องกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนสเป็คเสาเข็มโดยเพิ่มจำนวนเสาเข็มมากขึ้นจากจำนวนเดิมเพื่อทำการรับโหลดการรับน้ำหนักได้ตามความต้องการของน้ำหนักปลอดภัยหากไม่เพิ่มจำนวน เสาเข็มเจาะ จะทำให้ฐานรากมีปัญหาเมื่อขึ้นเป็นตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆอาจจะทรุดตัวในไม่ช้า     ขอบคุณจาก tua635.com

การเลือกใช้เสาเข็มเจาะ

การเลือกใช้เสาเข็มเจาะ ในการพิจารณาในการเลือกใช้เสาเข็มเจาะ นั้นต้องเป็นที่ ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอยู่ ภายในรัศมี 30 เมตร วัดจากรอบรั้วอาณาเขตเรา   แต่ถ้าจะทำการก่อสร้างในที่ดินเปล่าโล่งแจ้ง ห่างจากชุมชนมากมาย ไม่มีตึกอยู่ใกล้ๆเลยพื้นดินไม่นุ่มนิ่มพื้นดินไม่มีปัญหา ไม่พบตาน้ำอยู่ใต้พื้นดิน ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาบ่นว่ามีเสียงรบกวนไม่ต้องกลัวอาคารข้างๆ  แตกร้าวในรัศมีประมาณ 30 เมตร แนะนำว่าเสาเข็มตอกเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะประหยัดเงินได้มากกว่าการเลือกใช้เสาเข็มเจาะ   ทั้งนี้เสาเข็มเจาะนั้นมีหน้าที่หลักคือสามารถถ่ายเทแรงที่โครงสร้างอาคารลงในชั้นดินที่ความลึกต่างๆ ไปถึงชั้นดินที่มีความแข็งแรง และที่พิเศษคือสามารถออกแบบให้ต่อเนื่องกันเป็นกำแพงกันดินสำหรับงานขุดบ่อเพื่อรื้อย้ายอุปสรรคที่อยู่ใต้ดินหรือเป็นกำแพงกันน้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย     เครดิต tua635.com

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ ในการทำงานเสาเข็มเจาะ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของงานโครงสร้าง จึงต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดเพราะเป็นรากฐานของอาคาร ถ้าเสาเข็มเจาะที่ขาดคุณภาพอาจทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรงและเป็นอันตรายได้             คุณภาพเหนือมาตรฐาน ทีมงานได้พยายามเสาะแสวงหาคิดค้นเครื่องมือและเทคนิคใหม่ต่างๆ       เพื่อให้สามารถทำงานได้ดีกว่ามาตรฐานเดิม และทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้นจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง   ส่งผลให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนและทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  บนพื้นฐานความซื่อสัตย์นั้นเกิดมาจากในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  และการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับเสาเข็มเจาะที่มีอยู่ในท้องตลาดเริ่มไม่มีคุณภาพอย่างมาก และมุ่งแต่แสวงหาผลกำไร ทำให้ผู้ประกอบการบางรายพยายามลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอด ก่อให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์และ มีผลงานที่ไม่ได้คุณภาพ อาจจะโดนโกงวัสดุได้       เครดิต    tua635.com

3พื้นฐานสำคัญของเสาเข็มเจาะ

พื้นฐานสำคัญของเสาเข็มเจาะ การก่อสร้างถือเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์  เพราะมนุษย์ล้วนแต่ต้องการปัจจัยที่ 5 คือบ้านที่อยู่อาศัย    ธุุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างก็เป็นธุรกิจที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านมากี่หมื่นปีก็ตาม แต่ธุรกิจก่อสร้างก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นธุรกิจที่ดีนัก       เหตุผลสำคัญก็คือการแข่งขันทางด้านราคาอย่างดุเดือดทำให้หลายๆครั้งควบคุมต้นทุนไม่ได้ ถึงแม้จะมีรายได้มากแต่หักลบต้นทุนค่าแรงค่าวัตถุดิบแล้วก็อาจจะขาดทุนได้ง่ายๆแต่ถึงแม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างจะดูมีกำไรที่ไม่แน่นอน  แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ  เสาเข็มเจาะก็เช่นกันถือเป็นพื้นฐานสำคัญ  ของการก่อสร้าง  ดังนั้นควรใส่ใจเรื่องเสาเข็มเจาะให้มาก โดยเฉพาะ 3 พื้นฐานสำคัญของเสาเข็มเจาะ   คือ ความลึกของเสาเข็มเจาะ  คอนกรีตที่ใช้  และเหล็กในเสาเข็มเจาะ    สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใส่ใจก่อนการทำเสาเข็มเจาะ   เครดิต tua635.com  

เสาเข็มเจาะ

การหล่อเสาเข็มเจาะ การหล่อเสาเข็มเจาะขึ้นมาใหม่นั้น ในระยะเวลาปัจจุบันนั้นนิยมหล่อฐานของเสาเข็มเจาะให้มีขนาดใหญ่กว่าก่อนการหล่อเสาจริง จึงจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้เสาเข็มเจาะทำให้มีความสามารถรับน้ำหนัก ได้ดีมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเสาเข็มเจาะนั้นอาจจะมีความลึกน้อยกว่าเสาเข็มตอกก็ตาม  แต่เมื่อเปรียบเทียบกันในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงแล้ว  เสาเข็มเจาะก็ยังคงสามารถรับน้ำหนัก ได้ดีกว่าเช่นกัน ปัจจุบันการเลือกใช้เสาเข็มเจาะเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงแม้จะมีราคาแพงมากกว่าเสาเข็มตอกก็ตาม  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้านหรืออาคารแล้ว ก็ทำให้หลายคนยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ที่อาศัยภายในอาคาร นอกจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ที่ทำให้เจ้าของอาคารหันมาใช้เสาเข็มเจาะแล้ว ความหลายหลายในการใช้งาน ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร หรืองานต่อเติมอาคารข้างเคียง เสาเข็มเจาะก็สามารถทำได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่เสาเข็มเจาะจะได้รับความนิยมกว่าเสาเข็มแบบตอก  ถ้าสนใจเสาเข็มเจาะราคาถูก ติดต่อได้ที่เครดิตนะคับ   เครดิต tua635.com