Category: เกษตร

เกษตรพอเพียง พื้นที่น้อย 1 ไร่ พอหรือ?

เกษตรพื้นที่น้อย 1 ไร่ พอหรือ หลายคนคงคิดว่าพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ทำการเกษตรจะคุ้มค่าเพียงพอหรือ ผลผลิตจะได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ พื้นที่ที่ดูไม่มากมาย หากเราวางแผนการคิดอย่างรอบคอบ จัดสรรให้คุ้มค่าด้วยความพอเพียง การทำการเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เราได้เช่นกัน เกษตรพื้นที่น้อย 1 ไร่ ดีอย่างไร? เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง สามารถจัดการพื้นที่ 1 ไร่ ให้มีประสิทธิภาพได้ พื้นที่น้อยแต่ด้วยการปลูกพืชผสมผสาน ทำเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน และใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่ เป็นการลดต้นทุน ลดความเสี่ยง ที่สามารถควบคุมดูแลได้ ด้วยพื้นที่เพียง 1 ไร่ และผลผลิตที่หลากหลาย จะสามารถสร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ ให้เราสามารถพัฒนาต่อยอด ขยายกิจการต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย เกษตรพอเพียง ผสมผสาน ทำอย่างไร? มี 2 วิธี วิธีแรก ทำได้โดยการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน

Read More

วิธีเลือกซื้อโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์คุ้มค่า

อุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยภาคการเกษตรและผู้ที่มีความจำเป็นต้องสูบน้ำหรือใช้ปั๊มน้ำนั้นคือโซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวกและสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายตรงได้เป็นอย่างมากโดยสามารถเห็นผลได้ภายในเดือนแรกที่ใช้งาน ช่วยให้คุณลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดีเพราะในการเพาะปลูกของภาคการเกษตรต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ในบางครั้งที่ฝนทิ้งช่วงทำให้เจอมีสภาพแห้งแล้ง สำหรับวิธีการเลือกซื้อโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์อย่างไรคุณควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างสบายใจ หากเกิดปัญหาหรือพบปัญหาใดๆโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์จะยังอยู่ในประกันเพราะอุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการดูแลซ่อมบำรุงเพราะในช่วงแรกที่เราใช้งานอาจยังไม่ทราบหรือเข้าใจการใช้งานในตัวอุปกรณ์นี้มากนักต้องมีคนที่ชำนาญช่วยดูแลหากสินค้าไม่รับประกันย่อมไม่ดีแน่  และการบริการหลังการขายเป็นอีกสิ่งที่เราต้องดูรายละเอียดเป็นพิเศษเพราะการใช้งานจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากบริษัทผู้ผลิตหลังจากนั้นให้เราเปรียบเทียบราคาของโซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์ แต่ละรุ่นโดยสามารถเปรียบเทียบและหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูล และทำให้เราสามารถเลือกโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ในขนาดที่เหมาะสมและราคาคุ้มค่ากับพื้นที่การใช้งานของเราเองเพื่อให้เงินลงทุนในการซื้อโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ มาใช้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเพราะการซื้อเครื่องโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ที่มีราคาแพงเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปอาจทำให้เราสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ดังนั้นควรศึกษาก่อนเสมอหรือสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ขายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเหมาะสมในการเลือกใช้งานของแต่ละรุ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพภาพมากที่สุดและนี่เป็นวิธีเลือกซื้อโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ให้คุ้มค่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงในแต่ละเดือน ที่มา : http://www.daddee.co.th/16991196/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

การดูแลรักษาดินเปรี้ยว ตามแนวทางเกษตรพอเพียง

การดูแลรักษาดินเปรี้ยว ตามแนวทางเกษตรพอเพียง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของเกษตรไทยเลยทีเดียวสำหรับดินเปรี้ยว หรือดินกรดจัด ซึ่งเป็นดินที่มีกรดในดินสูง ดินมีสารพิษหรือมีส่วนผสมของอะลูมิเนียมและไฮโดรเจน  กล่าวคือ ดินเปรี้ยวคือดินที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการแปลงเกษตรมากจนเกินไป ส่งผลให้ดินเปรี้ยวไม่มีอาหารพืช ขาดแร่ธาตุที่สำคัญในการปลูกพืช ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำ ทำให้การเจริญเติบโตของผลผลิตพืชไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้การรักษาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องที่ยากจนไม่มีทางแก้ไข เพียงถ้าหากเราทำความเข้าใจและดูแลรักษาดินเปรี้ยวอย่างใส่ใจและถูกต้อง ก็สามารถจัดการปัญหาและนำมาซึ่งการปลูกพืชที่มีคุณภาพได้ สำหรับวิธีการรักษาดินเปรี้ยว สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ การรักษาดินเปรี้ยว สำหรับการรักษาดินเปรี้ยวนั้น เกษตรกรควรทำการควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อที่จะช่วยป้องกันการเกิดกรดกำถัน นอกจากนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่ดินเปรี้ยวเกิดจากสารเคมีที่สะสมภายในดิน ให้หยุดทำการใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลงทุกๆชนิด โดยให้เปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์แทน รวมไปถึงในกรณีที่ดินเปรี้ยวจากการใช้อินทรียวัตถุมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของวัวและควายที่อาจจะทำให้เกิดมูลวัวควายสะสม สามารถจัดการล้างหน้าดินด้วยน้ำหนักสมุนไพรผสม โดยใช้อัตราส่วน 1:100 ส่วน และนำมารดให้ทั่วบริเวณนั้นๆ เพื่อที่จะช่วยชะล้างหน้าดิน ความเปรี้ยวและกรดสะสมเจือจางลงไปให้มากที่สุด นอกจากนี้ควรทำการยกร่องปลูกพืช หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อที่จะช่วยทำให้พืชมีการปรับระดับผิวหน้าดินได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรควรที่จะหมั่นสังเกตถึงความผิดปกติของดินเปรี้ยว เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยถ้าหากเป็นนาข้าว ใบข้าวที่ได้จะมีสีเขียวสดใสสวยงาม พร้อมทั้งมีใบหน้าเป็นจำนวนมาก โดยเรียกว่าอาการบ้าใบ นั่นคือดินกำลังมีกรดจัด ส่วนถ้าหากเป็นส่วนให้สังเกตที่เส้นหรือสีที่ไม่เสมอกัน ไม่ค่อยสวย สีเขียวของใบไม่เป็นปกติมากนักสำหรับการรักษาดินเปรี้ยวนั้นสามารถดูแลได้ง่ายๆเพียงแค่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น เพื่อที่จะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดี ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรได้ดีอีกด้วย

Read More

จากมนุษย์เงินเดือนสู่เกษตรกร

จากมนุษย์เงินเดือนสู่เกษตรกร หลายๆคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศ หรือทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่นอยู่ก็คงจะเบื่องานเบื่อกับอะไรเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้มที่อยู่อาศัย เพราะเนื่องจากเรานั้นเป็นลูกจ้างตามบริษัท และบริษัทส่วนมากก็จะตั้งอยู่ในเมืองซึ่งก็จะมาพร้อมกับความวุ่นวาย ความแออัด เราเจอแบบนี้ทุกวันๆก็มีเบื่อกันบ้างแหละ บางคนก็ไม่กล้าที่คิดจะเปลี่ยนเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเอง แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะเปลี่ยนจากพนักงานเงินเดือน หรือมนุษย์เงินเดือนมาเป็น เกษตรกร แบบเต็มตัวตามความคิดความฝันที่จะไม่ต้องเป็นลูกน้องใครอีกต่อไป และยังเลือกดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่9 ของเราได้ชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตรงไหนดี แรกเริ่มก่อนที่เรานั้นจะผันตัว จากมนุษย์เงินเดือนเป็นเกษตรกร เราก็ต้องความพร้อมหลายๆอย่างก่อน เช่น ที่ดิน คุณมีที่ดินหรือยัง ถ้ามีแล้วที่ของคุณสภาพดินเป็นแบบไหน ปลูกพืชแบบไหนถึงจะเหมาะ ถึงจะเจริญเติบโตงอกงามได้ดี ปลูกแล้วจะให้ผลผลิตได้ช่วงไหนบ้าง สภาพแวดล้อมสภาพอากาศของที่ดินของคุณเป็นอย่างไร ฝนตกบ่อยไหม แดดร้อนหรือเปล่า แล้วพืชที่คุณปลูกต้องปลูกยังไง ต้องการน้ำมากน้ำน้อย

Read More