อาการเสี่ยงหูดับของคนบ้างาน

โรคหูดับหรือโรคประสาทหูเสื่อม เป็นภัยคุกคามเงียบๆที่คนเมืองควรรู้ อาการหูดับหรือโรคประสาทหูเสื่อม

เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น เป็นกรรมพันธุ์หรือเกิดจากโรคบางชนิด หรือมีปัจจัยมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

ทำให้ได้ยินเสียงลดลง ประสาทหูก็จะเริ่มเสื่อมลงๆ จนอายุเริ่มมากขึ้น สิ่งที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้ก็มีวาเหตุมาจากการเลือกใช้ชีวิตที่อยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป เช่น การฟังเพลงตลอดเวลา

โดยการใช้หูฟัง การใช้โทรศัพท์มือถือนานจนเกินไปและสาเหตุเหล่านี้เองทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเป็นโรคประสาทหูเสื่อม ถ้ามีอาการได้ยินเสียลดลง

การไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจน ก็ต้องรีบไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อจะได้รักษาที่ทันท่วงที เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติต่อไปได้ บางทีความทันสมัยก็เป็นเหมือนดาบสองคม เพราะเทคโนโลยีนี้เองที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งมันก็ได้ส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดีเช่นกัน

ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับโรคร้ายมันได้เข้ามาใกล้ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยด้วยซ้ำ คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว

เพราะมันจะไม่ค่อยแสดงอาการหรือแสดงอาการช้า กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่อายุมากขึ้น หูเริ่มดับ เริ่มไม่ได้ยิน ก็คิดแต่จะโทษว่าตัวเองแก่ขึ้น

ร่างกายเลยเสื่อมแต่ลืมคิดไปว่าเมื่อยังหนุ่มใช้งานหูหนักมากเกินไป ใส่หูฟังหรืออยู่ในเสียงดังตลอดเวลาจนเป็นผลให้มีอาการหูดับ เพราะมีผู้สูงอายุหลายคนที่หูไม่ดับก็มี นั้นก็เป็นเพราะเขาไม้ได้อยู่ท่ามกลางเสี่ยงดังตลอดเวลา

ดังนั้นก็ควรใส่ใจสุขภาพตัวเองไว้ตั้งแต่ยังไม่แก่ ดูแลร่างกายไว้ตอนที่มันยังไม่เสื่อมสภาพ หลีกเลี่ยงการอยู่กับเสียงดังมากๆถ้าไม่อยากต้องใส่ เครื่องช่วยฟัง ก็ควรดูแลสุขภาพตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *