ฉี่ม่วงหรือชุดตรวจหาสารเสพติด

การที่ฉี่เป็นสีม่วงอาจจะทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดว่าเกิดจากการเสพสารเสพติด ซึ่งความจริงก็คือการที่บอกว่าฉี่เป็นสีม่วงนั้นก็เกิดจากการเอาฉี่ธรรมดาทั่วไปไปทำการตรวจเพื่อหาสารเสพติด ถ้ามีสารเสพติดฉี่ก็จะกลายเป็นสีม่วง
ซึ่งในการตรวจหาสารเสพติดนั้นจะนำฉี่สีปกติไปผสมกับสารเคมีพิเศษที่ใช้ในการตรวจหาสารเสพติด ถ้าคนที่ถูกตรวจฉี่เป็นสีม่วงหลังการตรวจแล้วพบว่าเป็นสารเสพติดจริง สารเคมีที่ใช้ผสมก็จะทำปฏิกิริยากับปัสสาวะและกลายเป็นสีม่วงในทันที เพราะแบบนี้คนจึงนิยมเรียกกันจนติดปากว่าฉี่ม่วง
ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยการตรวจฉี่จึงถูกพัฒนาให้กลายเป็นอุปกรณ์การตรวจฉี่แบบเล็ก กะทัดรัด พกพาง่าย เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องใช้จำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง
วิธีการใช้ก็เพียงแค่จุ่มหรือหยดปัสสาวะลงบนชุดตรวจสารเสพติด หรือชุดทดสอบรอสักพักหนึ่งไม่นานมากอุปกรณ์ก็จะอ่านผลออกมา ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกอีกด้วย การตรวจแบบนี้เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น เพราะบางครั้งผลการตรวจด้วยวิธีนี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลบวกได้ แต่ความจริงผู้ถูกตรวจไม่ได้มีการใช้สารเสพติดเลย ซึ่งสีม่วงที่เห็นอาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมีที่ใช้ในการตรวจสารเสพติดนั้นเอง
เพราะการเกิดปฏิกิริยานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับยาชนิดอื่นที่ไม่ใช่ยาเสพติด เช่น ยาแก้หวัดหรือยาลดความอ้วนบางชนิด ด้วยเหตุนี้จึงมีการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากการพบฉี่สีม่วงครั้งแรก เพื่อให้เกิดความละเอียดและยุติธรรมกับคนที่ไม่ได้เสพสารเสพติด ซึ่งในขั้นตอนการตรวจที่ละเอียดนี้จะมีเครื่องตรวจชนิดที่สามารถแยกได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *