การดูแลรักษาดินเปรี้ยว ตามแนวทางเกษตรพอเพียง

การดูแลรักษาดินเปรี้ยว ตามแนวทางเกษตรพอเพียง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของเกษตรไทยเลยทีเดียวสำหรับดินเปรี้ยว หรือดินกรดจัด ซึ่งเป็นดินที่มีกรดในดินสูง ดินมีสารพิษหรือมีส่วนผสมของอะลูมิเนียมและไฮโดรเจน  กล่าวคือ ดินเปรี้ยวคือดินที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการแปลงเกษตรมากจนเกินไป ส่งผลให้ดินเปรี้ยวไม่มีอาหารพืช ขาดแร่ธาตุที่สำคัญในการปลูกพืช ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำ ทำให้การเจริญเติบโตของผลผลิตพืชไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้การรักษาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องที่ยากจนไม่มีทางแก้ไข เพียงถ้าหากเราทำความเข้าใจและดูแลรักษาดินเปรี้ยวอย่างใส่ใจและถูกต้อง ก็สามารถจัดการปัญหาและนำมาซึ่งการปลูกพืชที่มีคุณภาพได้ สำหรับวิธีการรักษาดินเปรี้ยว สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ เกษตรพอเพียง

การรักษาดินเปรี้ยว

สำหรับการรักษาดินเปรี้ยวนั้น เกษตรกรควรทำการควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อที่จะช่วยป้องกันการเกิดกรดกำถัน นอกจากนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่ดินเปรี้ยวเกิดจากสารเคมีที่สะสมภายในดิน ให้หยุดทำการใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลงทุกๆชนิด โดยให้เปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์แทน รวมไปถึงในกรณีที่ดินเปรี้ยวจากการใช้อินทรียวัตถุมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของวัวและควายที่อาจจะทำให้เกิดมูลวัวควายสะสม สามารถจัดการล้างหน้าดินด้วยน้ำหนักสมุนไพรผสม โดยใช้อัตราส่วน 1:100 ส่วน และนำมารดให้ทั่วบริเวณนั้นๆ เพื่อที่จะช่วยชะล้างหน้าดิน ความเปรี้ยวและกรดสะสมเจือจางลงไปให้มากที่สุด นอกจากนี้ควรทำการยกร่องปลูกพืช หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อที่จะช่วยทำให้พืชมีการปรับระดับผิวหน้าดินได้ดียิ่งขึ้น เกษตรพอเพียง นอกจากนี้เกษตรกรควรที่จะหมั่นสังเกตถึงความผิดปกติของดินเปรี้ยว เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยถ้าหากเป็นนาข้าว ใบข้าวที่ได้จะมีสีเขียวสดใสสวยงาม พร้อมทั้งมีใบหน้าเป็นจำนวนมาก โดยเรียกว่าอาการบ้าใบ นั่นคือดินกำลังมีกรดจัด ส่วนถ้าหากเป็นส่วนให้สังเกตที่เส้นหรือสีที่ไม่เสมอกัน ไม่ค่อยสวย สีเขียวของใบไม่เป็นปกติมากนักสำหรับการรักษาดินเปรี้ยวนั้นสามารถดูแลได้ง่ายๆเพียงแค่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น เพื่อที่จะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดี ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรได้ดีอีกด้วย ขอบคุณที่มา https://www.kasetpopeng.com/category/เกษตรพอเพียง/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *